Wat houdt het project in?

De redenen om het project te initiëren hangen samen met de problematiek rondom de toenemende digitalisering van leermiddelen:

 • Gebrek aan inzicht in het gebruik van leermiddelen bij zowel faculteiten als uitgevers;
 • Een groter risico op inbreuk van auteursrecht, doordat het aanbieden van leermiddelen buiten de officiële wegen een stuk makkelijker is geworden;
 • Het ontbreken van een gestructureerd overzicht bij zowel docent als student door toenemende diversiteit in verspreiding van leermiddelen (via blackboard, mail, links en print); 
 • Een onnodige overhead bij faculteiten omdat het in kaart brengen en aanmelden van lange overnames, de controle en de afdracht naar Stichting PRO grotendeels handmatig verloopt.

Het doel van het project is tweeledig:  

 • Het ontwikkelen van een systeem dat het samenstellen van digitale readers mogelijk maakt en de afdracht van auteursrecht berekent;
 • Het opzetten van een bijbehorende service die de afdracht naar Stichting PRO faciliteert. 

Partijen, rollen en behoeften

Het project probeert een optimale balans te vinden tussen de belangen van de verschillende stakeholders:

 • Docenten willen makkelijk en zonder oponthoud content toevoegen en een reader samenstellen;
 • Faculteiten willen kostenbeheersing en ‘in control zijn’;
 • De UB wil haar expertise zo efficiënt mogelijk inzetten;
 • Studenten willen onderwijsmateriaal via hun lokale omgeving gebruiken, zonder geconfronteerd te worden met nog een systeem;
 • Stichting PRO wil namens de uitgevers inzicht hebben in het daadwerkelijke gebruik van onderwijsmateriaal binnen de faculteiten. 

Wat kan het systeem?

 • Het aantal woorden van de geüploade PDF tellen;
 • Kosten bepalen die verbonden zijn aan het gebruik van het artikel of hoofdstuk, gebaseerd op het aantal studenten en de auteursrechterlijke status van het stuk (lange overname, korte overname, Open Access materiaal);
 • Verschillende rollen faciliteren (student, docent, facultair medewerker, UB-medewerker);
 • Kosten afzetten tegen het cursusbudget studiematerialen;
 • Integreren met digitale leeromgevingen van faculteit of opleiding;
 • Flexibel, makkelijk te configureren workflowsysteem.

Wat levert de UB op de korte en lange termijn ?

Korte termijn: 

 • Deelname aan het project op pilot basis: wilt u als faculteit of opleiding deelnemen aan het EUR Reader Repository, dan kunt u in samenwerking met het projectteam de Reader Repository integreren in uw digitale leeromgeving (DLO). De UB assisteert dan in het voorlichten van docenten en facultaire medewerkers over auteursrecht en het gebruik van de Reader Repository. Daaruit voortkomende feedback gebruikt de UB om de usability van de repository te verbeteren. 
 • Gebruik van de Reader Repository op individuele basis: wilt u als docent de Reader Repository op individuele basis gebruiken, dan krijgt u een gebruikersaccount en de benodigde instructies. Uw feedback gebruikt de UB voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de repository.

Middellange termijn (vanaf januari 2015): 

 • Overname bestaande repository: heeft uw faculteit al een eigen repository, dan kan het projectteam met u samenwerken om dit te migreren naar de Reader Repository, de bestaande workflow hierop aansluiten en de repository koppelen met het DLO van de faculteit.

Lange termijn (vanaf augustus 2015): 

 • Gebruik van de Reader Repository en de afdracht van auteursrecht aan Stichting PRO: het projectteam onderzoekt met Stichting PRO hoe de aanmelding van lange overnames, het aanbieden van een reader als geheel en het faciliteren van de afdracht zo efficiënt mogelijk is in te richten. Is dit gelukt, dan kan een deelnemer (faculteit, opleiding of individu) het systeem optimaal gebruiken. Het projectteam koppelt de DLO van de faculteit met de Reader Repository en biedt ondersteuning en voorlichting.

Hoe kunt u participeren?

Heeft u interesse in (één van) bovenstaande mogelijkheden, neem dan contact op met:

Heeft u vragen over auteursrecht, ga dan naar het Informatiepunt Auteursrecht of neem contact op met :